เว็บไซต์ซิมเบอร์ดี ขอแจ้งปิดบริการตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป


ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามาเลือกชม สอบถาม และสั่งซื้อเบอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นลูกค้าประจำ ที่อุดหนุนกันด้วยความเป็นมิตรไมตรีที่ดี ต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

วันเวลาผ่านไปไวมากๆ หลายๆอย่างรอบตัวเปลี่ยนไป แต่ความสัมพันธ์ เหตุการณ์ และประสบการณ์ที่ดีๆ ยังคงอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้ ขอให้ลูกค้าทุกๆท่าน โชคดี มีความสุข ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะ @^_^@

 

ขอบคุณจริงๆจากใจค่ะ
Nut(นัทค่ะ) @^_^@Simberdee.com